Informeer en creëer commitment

Ga na wie en wat je nodig hebt om dit initiatief op te zetten en betrek ze! Informeer de belangrijkste betrokkenen van je wens om een Samen naar school-initiatief te starten, en de mogelijkheden die er zijn om dit te doen.

Begin met een beeld op hoofdlijnen

Elk initiatief begint met een goed idee. Misschien is dit idee van jezelf, misschien signaleer je de voornemens bij anderen. Ga eerst eens in gesprek met andere mensen die je ideaal mogelijk ondersteunen. Bijvoorbeeld ouders, leerkrachten of intern begeleiders of mensen die betrokken zijn bij zorg en ondersteuning van kinderen met een beperking. Probeer in die gesprekken steeds helderder te krijgen:

Breng de onderwijs­behoeften en -mogelijkheden in kaart

Breng verkennend in beeld waar de leerlingen binnen de beoogde doelgroep wel en niet toe in staat zijn en wat zij in staat zijn te ontwikkelen en leren. Breng daarbij ook in kaart waar de mogelijkheden tot overlap met het reguliere programma zitten.

Voer het bestuurlijk gesprek

Organiseer het gesprek op bestuurlijk niveau tussen gemeenten, samenwerkingsverband en scholen (besturen) bij wie een Samen naar school-initiatief opgestart kan worden.

Voer het praktijkgesprek

Organiseer het gesprek tussen de school, zorgaanbieder en ouders, waarin wordt verkend en afgesproken hoe het initiatief in de dagdagelijkse praktijk gaat opereren. Dit is de fase waarin initiatiefnemers en samenwerkingspartners concreet met elkaar afspreken wie welke praktische stappen gaat zetten.

Ga aan de slag, monitor en blijf leren!

Houd een vinger aan de pols en stuur bij als dat nodig is. Deel de bevindingen en resultaten binnen het initiatief met de buitenwereld. Leer van elkaar! Durf advies te vragen als je er zelf niet uitkomt. Landelijk zijn en worden er veel initiatieven opgericht.