Samen naar School-
Initiatieven

Stappenplan voor gespecialiseerd onderwijs binnen een reguliere school

Welkom op de website van Samen naar School-initiatieven

Deze website is bedoeld als praktische aanvulling op de handreiking Samen naar school-initiatieven.  De website en handreiking zijn bedoeld voor scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en alle anderen die geïnteresseerd zijn in het starten van een Samen naar School-initiatief.

Waar de handreiking uitgebreid ingaat op het waarom en de verschillende aandachtspunten van een Samen naar school-initiatief, geeft deze website een stappenplan en gereedschapskist voor technische en praktische inrichting hiervan.
De website en handreiking zijn in opdracht van het Ministerie van OCW ontwikkeld door OOG onderwijs & jeugd. Beide zijn tot stand gekomen met bijdragen van:
Stichting het Gehandicapte Kind, Ministerie van VWS, Onderwijsinspectie, Sectorraad GO, PO Raad, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Ouders & Onderwijs, Iederin, Balans en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

Wat is een Samen naar school-initiatief?

Een Samen naar school-initiatief is een extra klas voor kinderen met een beperking of complexe ondersteuningsbehoefte, binnen de buurtschool. Daar krijgen ze de benodigde specialistische begeleiding van professionele zorg- en onderwijsmedewerkers. Verder sluiten ze, daar waar kan, aan bij leeftijdsgenoten uit de andere klassen. Dit is voor ieder kind anders en het onderwijsplan wordt op maat gemaakt. De kinderen uit de Samen-naar-schoolklas sluiten bijvoorbeeld aan bij de dagstart, muziekles, gymles, vieringen van feestdagen of het reguliere onderwijs. Verder zien de kinderen elkaar allemaal tijdens speelkwartier op het schoolplein en in en rond de school. Soms gaan de leerlingen van de andere klassen naar de Samen-naar-schoolklas om voor te lezen, te helpen en samen te knutselen. Tijdens de dagelijkse contactmomenten leren kinderen elkaar beter kennen.
Wil je meer weten over bestaande initiatieven? Kijk dan op www.samennaarschool.nl.