Voer het praktijkgesprek

Organiseer het gesprek tussen de school, zorgaanbieder en ouders, waarin wordt verkend en afgesproken hoe het initiatief in de dagdagelijkse praktijk gaat opereren. Dit is de fase waarin initiatiefnemers en samenwerkingspartners concreet met elkaar afspreken wie welke praktische stappen gaat zetten.