Voer het bestuurlijk gesprek

Organiseer het gesprek op bestuurlijk niveau tussen gemeenten, samenwerkingsverband en scholen (besturen) bij wie een Samen naar school-initiatief opgestart kan worden.