Begin met een beeld op hoofdlijnen

Elk initiatief begint met een goed idee. Misschien is dit idee van jezelf, misschien signaleer je de voornemens bij anderen. Ga eerst eens in gesprek met andere mensen die je ideaal mogelijk ondersteunen. Bijvoorbeeld ouders, leerkrachten of intern begeleiders of mensen die betrokken zijn bij zorg en ondersteuning van kinderen met een beperking. Probeer in die gesprekken steeds helderder te krijgen: